โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ประชาสัมพันธ์การเลื่อนการรับสมัครนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 และ ม.4Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา นำโดยนายสุเมธ หน่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมรับการนิเทศสัญจร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (สพม.29) และโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา จัดพิธีรับสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน สำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 58 ชุด ให้กับนักเรียนในสังกัด โดยมี นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผอ. สพม.29 เป็นประธานในพิธี เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ