ติดต่อเรา

โรงเรียนนน้ำปลีกศึกษา

ที่อยู่ หมู่ 9 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

Email: nampleek.fc@gmail.com

โทรศัพท์ : 045-980323

แผนที่ตั้งโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา

05ข้อมูลการติดต่อ.pdf