อำนาจหน้าที่

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งกลุ่มกฎหมายและคดีภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึก.PDF
ประการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560.PDF
บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนน้ำปลีกศึกษ.pdf